ยกเลิก ซื้อ - ขาย - สับเปลี่ยน
เข้าสุ่หน้าแรกของ WealthMagik Trading
รอการประมวลผล
- เลือกเมนู สถานะการลงทุน - คลิกเมนูย่อย รายการรอประมวลผล
ยกเลิกรายการซื้อ เมื่อเข้าสู่หน้า รายการรอประมวลผลก็จะเจอเเถบ
รายการทั้งหมด - คลิกเลือกที่เเถบรายการซื้อ
- คลิก
เลือกกองทุนที่ต้องการยกเลิกรายการซื้อ
ยืนยันการยกเลิก ยกเลิกรายการเสร็จสมบูรณ์ ยกเลิกรายการขาย
เมื่อเข้าสู่หน้า รายการรอประมวลผลก็จะเจอเเถบ
รายการทั้งหมด - คลิกเลือกที่เเถบรายการขาย
- คลิก
เลือกกองทุนที่ต้องการยกเลิกรายการขาย
ยืนยันการยกเลิก ยกเลิกรายการเสร็จสมบูรณ์
ยกเลิกรายการสับเปลี่ยน เมื่อเข้าสู่หน้า รายการรอประมวลผลก็จะเจอเเถบ
รายการทั้งหมด - คลิกเลือกที่เเถบรายการสับปลี่ยน
- คลิก
เลือกกองทุนที่ต้องการยกเลิกรายการสับเปลี่ยน
ยืนยันการยกเลิก ยกเลิกรายการเสร็จสมบูรณ์
หน้าแรก
ย้อนกลับ
ยกเลิกรายการ ซื้อ, ขาย หรือสับเปลี่ยน ก่อนการดำเนินการจะเกิดขึ้นจริง
สารบัญ
ยกเลิก ซื้อ - ขาย - สับเปลี่ยน

1

2

3

4

5