ขายกองทุน
เข้าสุ่หน้าแรกของ
เข้าสู่หน้าทำรายการขาย
- คลิกเมนูย่อย
ทำรายการขาย
หน้าทำรายการขาย
เลือกกองทุนที่เราต้องการขาย เเสดงข้อมูลของกองทุน เลือกวันดำเนินการ เลือกจำนวนที่ต้องการขาย วิธีการรับเงินค่าขายคืน - รับด้วยเช็ค - นำเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ จากนั้นคลิกตกลง กรอกรหัสเพื่อยืนยัน บันทึกรายการเสร็จสมบูรณ์
กรอกรหัสผ่าน
รอการประมวลผล
- เลือกเมนู สถานะการลงทุน - คลิกเมนูย่อย รายการรอประมวลผล
คลิก
เพื่อดูรายละเอียดการทำรายการขายกองทุน
คลิก
เพื่อพิมพ์รายงาน
หน้าแรก
ย้อนกลับ
ต่อไป
ขายกองทุนทำกำไร เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามจำเป็น หรืออาจจะลงทุนเพิ่มค่าต่อยอด - เลือกเมนู ทำรายการ  WealthMagik Trading
ขายทั้งหมด จำนวนเงิน จำนวนหน่วย
สารบัญ
ขายกองทุน

1

2

3

4