เปิดบัญชีต่อกับ WealthMagik Trading เปิดครั้งเดียว สมัครได้ทีละหลาย บลจ. เพื่อความสะดวกที่ยิ่งกว่า

1

เข้าเว็บไซต์

2

เข้าสุ่หน้า Login ของ WealthMagik Trading
เข้าสู่หน้าเเรกของการเปิดบัญชี และจะเจอ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน คลิกที่ปุ่ม เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
* ถ้ามีเครื่องหมายนี้ข้างหน้าช่อง บังคับกรอกข้อมูล ถ้าไม่กรอก จะไม่สามารถผ่านไปขั้นตอนต่อไปได้
ถ้าไม่มีให้กรอก 0

5

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน - ที่อยู่ที่ทำงาน - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ /สำหรับจัดส่งเอกสาร

6

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล - สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นอเมริกัน

7

เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ต้องการเปิดบัญชี

8

บัญชีรับเงินค่าขายคืน

9

- วิธีการรับเงินค่าขายคืน / เงินปันผล (ถ้ามี) ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกบัญชีธนาคารที่ท่านมีอยู่ - ข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

10

บัญชีหักเงินค่าซื้อ
- บัญชีเงินฝากสำหรับหักเงินแบบอัตโนมัติ

11

สรุปบัญชีหักเงินค่าซื้อ แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ถ้าต้องการให้หักเงินจากบัญชีอัตโนมัติให้ติ๊กที่นี้

12

ข้อมูลการลงทุน

13

ข้อมูลการลงทุน

14

15

แบบสอบถามเพิ่มเติม สำหรับแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

16

บันทึกรายการเสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ print ออกมาตรวจสอบข้อมูล แล้วลงชื่อในแบบฟอร์ม ส่งเอกสารมาที่
หน้าแรก
ย้อนกลับ
ต่อไป
เปิดบัญชี WealthMagik Trading https://trading.wealthmagik.com
กรอกชื่อผู้ใช้ เเละ รหัสผ่านที่ได้สมัครไว้แล้ว แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ ยืนยันข้อมูล บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ติ๊กเลือก บลจ. ที่ท่านต้องการเปิดบัญชี สามารถเลือกได้มากกว่า 1 บลจ.
สรุปบัญชีรับเงินค่าขายคืน แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
สารบัญ
เปิดบัญชี WealthMagik Trading

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

หรือ
จัดส่งเอกสารผ่านทาง SKYBOX ดูรายละเอียด ที่นี่