สับเปลี่ยนกองทุน
เข้าสุ่หน้าแรกของ
 WealthMagik Trading
เข้าสู่หน้าทำรายการสับเปลี่ยน
- เลือกเมนู ทำรายการ
- คลิกเมนูย่อย
ทำรายการสับเปลี่ยน
หน้าทำรายการสับเปลี่ยน
เลือกกองทุนต้นทาง
รายละเอียดกองทุน
เลือกกองทุนปลายทาง
เลือกวันที่ต้องการดำเนินการสับเปลี่ยนออก
จำนวนที่สับเปลี่ยนออก
บันทึกรายการเสร็จสมบูรณ์
รอการประมวลผล
- เลือกเมนู สถานะการลงทุน - คลิกเมนูย่อย รายการรอประมวลผล
คลิก
เพื่อดูรายละเอียดการทำรายการ
สับเปลี่ยนกองทุน
คลิก
เพื่อพิมพ์รายงาน
หน้าแรก
ย้อนกลับ
ต่อไป
ทำการสับเปลี่ยนกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือพักเงินเตรียมสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น
สารบัญ
สับเปลี่ยนกองทุน

1

2

3

4