ซื้อกองทุน
เข้าสุ่หน้าแรกของ  WealthMagik Trading
เข้าสู่หน้าทำรายการซื้อ
- คลิกเมนูย่อย
ทำรายการซื้อ
หน้าทำรายการ
เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ
เลือกวันที่ต้องการดำเนินการ
กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการซื้อกองทุน
เลือกวิธีการชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยตนเอง
ระบุบัญชี
ติ๊กยืนยัน เพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์
รายละเอียดการทำรายการซื้อขาย
บันทึกรายการเสร็จสมบูรณ์
รอการประมวลผล
- เลือกเมนู สถานะการลงทุน - คลิกเมนูย่อย รายการรอประมวลผล
คลิก
เพื่อดูรายละเอียดการทำรายการซื้อกองทุน
คลิก
เพื่อพิมพ์รายงาน
หน้าแรก
ย้อนกลับ
ต่อไป
เลือกซื้อกองทุนตามที่ต้องการง่ายๆ ผ่านระบบ WealthMagik Trading กรอกรหัสผ่านของท่านเพื่อยืนยัน - เลือกเมนู ทำรายการ - หักจากบัญชี
สารบัญ
ซื้อกองทุน

1

2

3

4